Afdichten en logboek

Voorkom brandverspreiding

Natuurlijk wilt u brand in uw gebouw het liefst voorkomen, maar mocht het noodlot toch toeslaan dan wilt u de brandverspreiding zoveel mogelijk vertragen, zodat iedereen het pand veilig kan ontvluchten. Brandwerende afdichtingen spelen hierbij een zeer belangrijke rol.

Brandcompartimentering

Om brandverspreiding binnen een pand tegen te gaan en voldoende ontruimingstijd te garanderen wordt het opgedeeld in brandcompartimenten. De wanden (brandscheidingen) tussen deze compartimenten moeten rookdicht en voldoende brandwerend zijn. Dat betekent dat naden, maar ook sparingen ten behoeve doorvoeringen, zoals CV- en waterleidingen, afvoerleidingen, kabels, kanalen etc. volgens de gestelde eisen rook- en brandwerend moeten worden afgedicht met geteste en gecertificeerde brandwerende materialen.

Voor nieuwbouw en bestaande bouw

Bij nieuwbouw heeft u de unieke kans om al vanaf het ontwerp rekening te houden met brandveiligheid, waaronder het brandwerend afdichten van doorvoeringen. Wij adviseren u met klem deze kans met beide handen aan te grijpen, en dit niet te laten wachten totdat alle sparingen al geboord zijn en leidingen en kanalen reeds zijn aangelegd. Door met een aantal eenvoudige zaken, zoals sparinggrootte, rekening te houden kan veel tijd en geld worden bespaard. Graag worden wij daarom al in een vroeg stadium bij uw project betrokken om u van goed advies te kunnen voorzien.

Ook na het opleveren van een gebouw moet de brandveiligheid op orde blijven. Brandscheidingen worden soms doorbroken ten behoeve van nieuwe leidingen en kanalen, of door een verbouwing worden nieuwe brandscheidingen aangewezen. Ook door vernieuwde regelgeving en verbeterde materialen heeft een wat ouder gebouw soms een algehele update nodig. Wij komen graag bij u langs om de situatie in kaart te brengen en u geheel vrijblijvend een passende aanbieding te doen.

Logboek brandwerende doorvoeringen

Om de brandveiligheid van uw gebouw inzichtelijk te maken, en aan  controlerende instanties aan te kunnen tonen dat uw gebouw aan de eisen voldoet, worden alle doorvoeringen vastgelegd in een logboek brandwerende doorvoeringen.

Elke afdichting wordt door ons voorzien van een sticker met volgnummer, gefotografeerd en gedocumenteerd op specificatielijsten en op tekening. Zo weet u welke brandwerende doorvoeringen zich op welke locatie in uw gebouw bevinden, en heeft u informatie over het type, de afmetingen, de toegepaste brandwerende materialen etc. Ook testrapporten van de toegepaste materialen zijn inbegrepen in het logboek.

Na oplevering van uw project wordt het logboek geheel digitaal aan u overgedragen. Doordat het logboek digitaal is kunt u het eenvoudig archiveren en reproduceren. In het geval van extra werkzaamheden is het bovendien eenvoudig aan te vullen.

Contact

Heeft u vragen of wilt u gebruik maken van een van onze diensten? Neem dan direct contact met ons op.

Andere diensten

Inspectie en advies

Staalbescherming

Overige werkzaamheden